• پوشاندن فاصله بین دندانها
  • پوشاندن بهم ریختگی دندانها
  • دندانهای تغییر رنگ یافته و حاوی لکه
  • دندانهایی که ساییده شده اند (مثلا به علت دندان قروچه)
  • جای خالی دندان (اگر نمیخواهید ایمپلنت استفاده کنید، این ابزار برایتان عالی است)
  • شکل استفاده از اسنپ آن اسمایل برای پوشاندن جای خالی دندان و زیبا سازی لبخند
  • کاهش ارتفاع لبخند به علت ساییدگی یا جای خالی دندانها

 


محصول اول 


 

لمینت اسنپ آن اسمایل 

قیمت 2 فک لمینت اسنپ آن اسمایل  95000 تومان